});

Yaazoo Kabbadaa Ajeessun maliif fesisee?


Dhimma summii waraanamuu hooggana Qeerroo Bilisummaa kan ture ob. Yaazoo Kabbadaa fi namoota shakkamaniin wal-qabatee yaada Yaazoo fi nam-biraa gafii fi debii Raadiyoo Simbirtuu waliin tasisaan caqasaa.