});

Yaadachiisa kabaja Guyyaa Gootota Oromoo 2017!Nagaan Oromummaa haa dursu. ABO Kutaa Iskaandineeviyaa (Scandinavia) fi konyaan ABO Oslo waliin ta'uun kabaja Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 29, 2017 magaalaa Oslo itti qopheessee jira.

Kabaja Guyyaa Goototaa Oromoo (GGO), qabsoo ABO gaggeefamaa jiruu fi marii hawaasaaf qopha’ee irratti Oromoon Scandinavia keessa jiraatan hundi akka irratti hirmaatu waamicha keenya kabajaa fi lammummaa kana dura dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ammas irra deeb’uun Yaadannoo gootota keenyaa, marii fi galgala aadaa qopha’ee iratti akka hirmaattaniif waamicha keenya lammuummaa fi kabaajaa dhiyeessina. Marii qophaa’ee kan irratti J/Dhugaasaa Bakakkoo hawaasaa Oromoo walga’ii kana irratti argamaniif haala QBO yeroo ammaa ilaalchisee ibsa bal’aa ni kennu. Akkasumas obbo Lammii Beenyaa, Qeerroon biyyaa keessa akkamiin guyyaa GGO yaadataa fi akeeka Gootota keenyaa galmaan ga'uuf sadarkaa irra jiruu, akkasumas Dr.Rundasaa Isheete akka Sabaati xaxama siyaasaa keessaa jiru irraa ba'uuf uummatani Oromoo maala gochuu qabnaa irraati mariin bal’aan ni taasifama.

Galgallii aadaa Artistoota Oromoo Elemo Ali; Hirpha Gaanfuree; Hayiluu Kitaabaa; Tottobaa Taddasaa; Joon Abaate fi Daanga Hayileyesus kan hirmaachisu qophaa’ee jira. Guyyaa: 29/04/2017 Sa’aa: 14:00-00:00 Bakka: Oppsal Samfunnshuset Vetlandsveien 99/101 0686 Oslo Bakki walga’ii Oppsal samfunnshuset, Oppsal senter irraa meetra 250 (250 m) fagatee argama.

Toora geejiba:

1. T-bane gara Mortensrud deemu irra Oppsal T- bane bu’amee gara Oppsal samfunnshuset.

2. Buss 78A fi 78B Østensjø ring deemuun Oppsal senter dhufama

3. Bussa 61B (Tveita T- Bøler T) gidduu deemu qabachuun Oppsal Senert dhufama

4. Buss 76 fi 79 qabachuun Østmarkveien bu’uu fi bakkauma bu’amette Buss 61B gara Tveita T deemuun gara Oppsal senter dhufama

Koottaa waliin Gootota keenya haa yaadannu!

IUO’f ! Nagaa wajjin!

ABO Kutaa Scandinavia fi Konyaa Oslo