});

"Kaleessa magaalaa Awwadaayitti namichi ajjechaa raawwate to’annoo jala oole" jedha,madiiNamni guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaayitti ajjechaa raawwate to’annoo jala oole.

Godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaayitti guyyaa kaleessaa balaa ibiddaa tasa uumameen wal qabatee qabeenyaa fi lubbuu namootarra miidhaan qaqqabuunsaa ni yaadatama.

Mootummaanis guyyaa kaleessaa nama ajjechaa raawwate; Abdii Idiriis to’annoo jala oolchera jedhe.

Gaaffii hawaasni mootummaarraa deebii argachuuf karaa nagaa gaafatu sababeeffachuun qaamni karaa adda addaa fedhii ofiisaa qofaan tarkaanfii fudhatu mootummaan hawaasa waliin ta’uun seeratti dhiyeessuuf yoomillee qophiidha jedheera Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa.

Namni kunis ajaja mootummaa tokko malee ergama itti kenname duubatti dhiisuun tarkaanfii hin malle kana waan fudhateef mootummaan seeratti dhiyeessuuf to’annoo jala oolchee jira.

Maddi; DhKM Naannoo Oromiyaa