});

Ji’oota shanan darbanitti baqattoonni 3,400 ol galaanaan liqimfamaniiru

Ji’oota shanan darbanitti biyyasaanii irraa ka’uun galaana qaxxaamuruun gara biyyoota gara-garaatti godaanaa kan turan namoonni 3,400 lubbuun isaanii darbuusaa Dhaabbati Baqattootaa Idil-addunyaa (IOM) beeksise.

Kana keessaa dhibbantaa 80n lubbuun isaanii kan darbe bidiruuwwan xixiqqaan Yurooppiin seenuuf imala irra osoo jiranii ta’uu dhaabbatichi ibseera.

Keessumaa galaana Meeditiraaniyaanii irra imalli suukaneessaan taasifamu baay’ina baqattoota badanii fi maalummaa isaanii beekuuf rakkisaa taasiseera jedhameera.

Dhaabbatichi imalli galaana irraa seeraan alaa kun sadarkaa yaadessaa irra ga’uusaa himeera.

Gabaasi Asooshiyeetid pirees akka mul’isutti waggoottan 20n darbanitti haala wal-fakkaatuun namoonni kuma 60 lubbuu isaanii dhabaniiru.