});

Geeraraa Jigsaa Abdiisaa Daannoo waggaa 12 mana hidhaa harka wayyaanee jalatti dararamaa ba’ee ammasGeeraraa Jigsaa Abdiisaa Daannoo jajjabeewwan Adda Bilisummaa Oromoo kanneen qabsoo Oromoo finiinsaa turan keessaa ilma Abbaan dhalche korma ija barbadaati.

Haa ta’uyyuu malee ganna 12 mana hidhaa harka wayyaanee jalatti dararamaa ba’ee amma Abbaa ijoollee sadii ta’ee Qeellam Wallaggaa,Naannoo Dambii Dolloo jiraataa ture.

Yeroo ammaa kanatti humna Agaaziitiin butamee du’aaf jiraansaa hin beekamu.

Lammiin Oromoo taatan maatii fi ijoolleessaaf dirmachuun akka qaqqabdan dhaamsi darbee jira. Jigsaan sabaaf malee maatiisaaf takkaayyuu hin jiraanne. Oromoon waliif du’uu fi walirratti du’uun dirqama.

Hidhaa fi ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu qabsoo sabichaa yoomillee duubatti hin deebisu. Bilisummaan Saba Oromoof yoomillee,karaa kamiinillee ta’u dhiigaa ilmaan Oromoon ni mirkanaa’a.