});

Gamtaan Awrooppaa xiyyaaronni biyyoota Afrikaa 12 akka daangaasaarra hin balaliine dhoorkeGamtaan Awrooppaa daangaa qilleensasaarra xiyyaaronni biyyoota Afrikaa 12 akka hin balaliine dhoorke.

Abbaan Taayitaa Geejiba Qilleensaa biyyoota gamtichaa sadarkaa daandii nageenya 214 qorachuun 19 akka daangaa isaa hin seenne qoqqobeera.

Afrikaadhaa qoqqobbichi kan irra ga’e daandii xiyyaara Beeniin, Rippabliika Koongoo, Demokraatika Rippabliika Koongoo, Jibuutii, Ekwaatooriyaal Giinii, Eertiraa, Gaaboon, Laaybeeriyaa, Liibiyaa, Moozaambiik, Seeraaliyooni fi Sudaani.

Gama biraatin qoqqobbiin irra kaa’amee kan ture daandin xiyyaara Zaambiyaa qoqqobbiin kanaan duraa irraa ka’eera.

Daandiin xiyyaara Maadaagaaskaar ammoo daangaa qilleensa gamtichaa keessa akka balali’u eeyyamameefira.

Qorannoon gaggeeffame nageenya imaltootaa mirkaneessuurratti akka ta’e abbaan taayitichaa eerera.