});

Dubbii himaan Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo filatamuu Donald J.Trump Afriikaas ta'e ItiyoophiDubbii himaan Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo filatamuu Donald J.Trump Afriikaas ta'e Itiyoophiyaa hin fayyadu jechuun dubbate.

Akka inni jedhetti ''Neo-Liberalist'' jechuun kaa'ee jira. Trump keessatti yaada malee Uummata Addunyaa hafaniif yaadaa fi fedhii tokko hin qabullee jedhee jira.

Filatamuun Trump Afriikaadhaaf faayidaa tokko qaba jedhee hin yaadu jedha Dr Nagariin. Akka hawwii kootti Hilliary Clinton kan mootu ture. ''Donald Trump fedhiinsaa daldalaa kan Ameerikaa sooromsu qofa'' jechuun itti dabalee ibsa Dr Nagariin.

Inni kan biraan karoorri inni baqattoota irratti qabu baqattoota lammiilee Itiyoophiyaa achi keessa jiraatan kumaatama balaarra buusuu malaa jedha.

Egaa Trump tarii yoo White House ji'a amajjii dhufu kana seenu wantoota jajjaboo ta'an mara ni jijjiira jedheen amana jechuun itti dabalee ibsa. Walitti dhufeenyi Itiyoophiyaa fi Ameerikaa haala kana duraan gaarii ture jedhus waan dhufuuf yaaddoo cimaa qaba.