});

Ayyaana Amajjii Guyyaa WBO 2017Guyyaa WBO-Amajjii 1 bara 2017 kan Mooraa Leenjii Giddugalaa ABO keessatti kabajame. Qophii kana keessatti sirna baniinsaa, Faaruu Amajjii, Dhaamsa Ajajaa WBO Ob Abdii Raggaasaa, Haasawaa Hayyuduree Ittaanaa ABO, Ob Dhugaasaa Bakakkoo, fi Wallee Elemoo Alii, Asham Yaa WBO jedhu qabannee dhiyaanne!!