});

Marii Qondaalota Adda Bilisummaa Oromo biyya alaa fi murti Ejjenno Sadaasa 17, 2018


Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn durfamu milkeessuu keessatti caasaan dhaabichaa biyya alaa ga’e olaana akka qabu beekkamaa dha. Addi Bilisumma Oromoo qabsoo hadhaawwaa baroota dheeraafi ammas akka gaggeessaa jiru ifaa fi mul’ataa dha. Keessattu gannoota 27n darban keessaatti madheelleen Jaarmiyaa handhuura Oromiya (Finfinnee) kaasee Adunyaa maratti diriirsuun humna nama fi qabeenyaa qindeessuun sadarkaa boonsaa harra mullatu kana irra ga’uu danda’eraa. Kana keessattis ga’een qondaaloota, miseensotaa fi deggertootni biyya alaa olaanaa dha. Baatillee lameen darban kana keessa Hoogganni ABO gara Oromiyatti deebi’uu waliin wal qabatee caasaaleen hojiilee alaa fi keessaa gara biyyatti fuullafatani turuun ifaa dha. Haallli anjaa’aa dhufuun Hoogganni ABO caasaa biyya kessaa fi Ummata Oromoo ballinaan keessa deemuun wal-simachaa jiraachuun hojii biyya keessaa jajjabeesuu irratti Caasaan biyya alaas akkuma tanaan duraati hojii itti fufuun barbaachisaa ta’unis itti amanama. Bifuma Kanaan qondaalotni Adda Bilisumma Oromoo kanneen biyya alaa (Australia, Canada, Europe, New Zealand, Scandinavia fi United States) keessa jiraatan Sadaasaa 17, 2018 Walgahii idilee godhatuun ibsa bal’aa gama hoogganoota olaanoo kanneen tahan Jaallan miseensota ShG-ABO J. Odaa Xasee fi J. Dr. Shugux Galataa irraa dhageefachuun heegaree Qabsoo, hojjillee biyya keessaa fi alaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeefannee jira. Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn durfamu keessatti ga’een hoogganootaa, qondaalootaa, miseensotaa fi deggertoota biyya alaa ol’aana akka tahe yaadataa; Qabsoo Bilisumma ummata Oromoo galii tilmaamameef hanga dhumatti qaqqabsiisuuf caasaa keenya caalatti jabbeeffachuun gurmuu Ummata Oromoo biyya alaa qindeessinee gummacha nurra eegamuu hunda kennuuf jabinaan akka hojjennu taasisuuf xiinxalaa fi maree bal’aa eerga geggeffaameen booda Qondaalotni ABO biyya alaa murtee fi ejjennoo asiin gadii dabarfatannee jira. 1.Hojii Hoogganni Adda Bilisumma Oromoo ummata isaa ballinaan dhaaqqabuuf sochii guutummaa biyyati keessatti godhaa jiruu jajjabeessaa gole Oromiya hundatti caasaan ABO baballatee akka lafa qabatuuf gama keenyan deggersa feesisuf waan nurraa eeggamu gochuuef qophii dha. 2.Wali-galtee ABO fi Mootumma Itophiya gidduutti ta’een daandiin sochii karaa naganaan eegalame fi irra deebi’e mirkaneefame kana hanga dhumaatti nagaan qabsoo geggeessuuf milkii argamee diqisiifachaa, gufuulee addeemsa keessa dhalataniis dhawaatan furuu irratti wali-galtee nagaa ABO fi mootumma naanno Oromiyaa waliin dhiheenya ta’e guutummatti ni deggerra, milkaa’ina isaatiifis humna guutuun ni hojjenna. 3.Qabsoo ABO, Qeerroo fi Qarree, ummata Bal’aa Oromoo fi saboontoota funyaan diinaa jalatti wareegama qaalii baasuun gaggeefameen milkiin argame akka bakkaan gahu carraaquu bira tarree kanneen gufachiisuuf carraaqan hunda balaaleefachaa, akka fiixaan bahuus karaa dandeenye hundaan irratti qabsoofna. 4.Tarkaanfilee Mootummaan Itoophiyya kanneen mirga dhala namaa sarbaa turani fi qabeenya biyyatii saamaa turan irratti fudhatuu jalqabee laalchisee Ibsa deggersaa dhaabni keenya ABOn baase nutis gutumatti deggeraa xiyyeeffannoo yakkamtoota seerattii dhiheessuu mootummaan eegalee milkeessuu irratti nutiis ibsa deggersaa ABOn baase irratti hundaa’uun mootumma cinaa dhaabbatee ga’ee keenya akka gumaachinu Sabboonoota oromoo hundaaf waamicha goona. 5.Qabsoo karaa nagaa geeggeffamuu eeglame mikeessuuf humnoota badii dhaan utuu hin daangamiin, Ummmatni Oromoo Kallacha isaa ABO jalatti hiriiruun, sirna mootummaas hordofne Ummatoota, Sabaa fi Sab-lammoota biyyitti waliin harka wal qabatuun daandii egalamee milkeessuu irratti dammaqinsaan akka qooda fudhatu waamicha keenya dabarsina. Injifanno Ummata Oromoof!! Gadaan Gadaa Bilisummaati!! Qondaalota ABO Caasaa Biyya Alaa Sadaasa 17, 2018