});

Ayyaana Amajjii Guyyaa WBO 2017Guyyaa WBO-Amajjii 1 bara 2017 kan Mooraa Leenjii Giddugalaa ABO keessatti kabajame. Qophii kana keessatti sirna baniinsaa, Faaruu Amajjii, Dhaamsa Ajajaa WBO Ob Abdii Raggaasaa, Haasawaa Hayyuduree Ittaanaa ABO, Ob Dhugaasaa Bakakkoo, fi Wallee Elemoo Alii, Asham Yaa WBO jedhu qabannee dhiyaanne!!


Recent Posts

See All

ከስራ በሁዋላ አየሁዋት ሄድኩና

ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እንዲከበር ያደረገ ደርግ ነው፤ ከዛ በፊት ስራ የተናቀ ተግባር ነበር፤ “ዋይ ዋይ ባላባት እንግዲህ ቀረ ሳይሰሩ መብላት “ ይሉ ነበር የዩኒቨርስቲ ፋኖዎች! ደርግ ስራን አስከበረ፤ አንዳንዶች እንደውም ባንድ ጊዜ ሁለት ስራ ደርበው እሚሰሩ ነበሩ ! ለምሳሌ አትሌት ምሩፅ ይፍጠር ሩጫ ልምምድ ሲ